Autovakuutus

AUTOVAKUUTUS NAMIBIASSA

Valitse autovakuutustyyppisi. Autamme sinua ymmärtämään autovakuutukset ja valitsemaan matkallesi parhaan vaihtoehdon.

Itseajettavia safarimatkoja Namibiassa-Autovakuutus

Valitse autovakuutustyyppisi
Namibiassa ja monissa muissa Afrikan valtioissa sinun ei tarvitse vakuuttaa vuokra-autoasi. Tämä eroaa eurooppalaisista käytännöistä, joissa lainsäädäntö edellyttää autovakuutuksen ottamista. Eurooppalaisia vakuutuksia, kuten ”Full Casco” tai ”All Risk”, ei tunneta Namibiassa lainkaan.

 

Joillakin matkavakuutuksilla on mahdollista vakuuttaa ajoneuvoon kohdistuvat vahingot, joita vuokrayhtiön autovakuutus ei korvaa. Jotkut luottokortit kattavat myös mahdolliset vahingot. Suosittelemme lämpimästi, että otat hyvissä ajoin selvää vakuutuksista.

Itseajettavia safarimatkoja Namibiassa-Autovakuutus

Taustatietoa

On tärkeää tiedostaa ja ymmärtää, että Eurooppaan verrattuna eteläisessä Afrikassa on merkittäviä eroja autovakuutuksissa ja vahinkovastuussa.

 

Esimerkiksi Namibiassa ja Botswanassa ei ole pakollista ottaa autovakuutusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa autoista on vakuuttamattomia ja että auton omistajat ja/tai käyttäjät ovat vastuussa mahdollisista vahingoista ja niihin liittyvistä korvauksista onnettomuuden tai vahinkojen sattuessa. Kaikkien vuokraajien/kuljettajien tulee olla vähintään 25-vuotiaita ja heillä tulee olla ollut ajokortti vähintään kaksi vuotta.

 

Vuokrattaessa ajoneuvoa alennetulla omavastuulla, veloitetaan lisämaksu.

Vakio-omavastuu

Kaikilla vuokra-autoilla on perustasoinen kolmannen osapuolen vakuutus ja tapaturmavakuutus*, joka on 90 % auton arvosta. Vuokraaja/asiakas vastaa ylijäämästä, joka on siten 10 % auton arvosta. Jokaisen vuokrauksen yhteydessä, ennen vuokra-auton luovuttamista, tehdään tästä 10 % ylijäämästä katevaraus luottokortilta (VISA tai Mastercard).

 

Vakuus voidaan jakaa eri luottokorteille, kunhan kaikki luottokortit ovat päävaraajan nimissä. Tämä katevaraus (vakuus) vapautuu automaattisesti, kun auto palautetaan ilman vaurioita. Yleisten poikkeuksien ja sopimusehtojen lisäksi tämä vakuutus ei kata lasi- ja rengasvaurioita, vaan ne ovat vuokraajan vastuulla.

Itseajettavia safarimatkoja Namibiassa-Autovakuutus

Explore Namibia tarjoaa suunniteltuja, itseajettavia matkoja sekä yksityisiä opastettuja kiertoajeluja. Matkalla olet valitsemasi täysin varustellun 4×4 vuokra-auton kuljettaja ja matkustat omaan tahtiisi. Järjestämme mielellämme safarimatkasi, mukaan lukien kuljetukset sekä majoitukset.

Itseajettavia safarimatkoja Namibiassa-Autovakuutus

Reittiohjelmat

Räätälöityjä Itseajettavia Matkoja 4x4 vuokra-autolla Namibiassa

Itseajettavat Kiertomatkat

Tarjoamme laajan valikoiman itseajettavia safarimatkoja, jotka räätälöidään yksilöllisten tarpeidesi ja mieltymystesi mukaan.

Opastetut Valokuvausmatkat Namibiassa

Valokuvausmatkat

Valokuvausmatkamme on suunniteltu kaiken tasoisille valokuvaajille.

Opastettu safarimatka osana ryhmää Namibiassa

Safarimatka osana ryhmää

Kuljette ajoneuvoilla jonossa seuraten opasta.

Safari pidennetyssä Landcruiserissa Namibiassa

Safari “pidennetyssä Landcruiserissa”

Safarit max. 7 matkustajalle tilavassa ”pidennetyssä Landcruiserissa”.

Omavastuun alentaminen

10 % omavastuuta on mahdollista alentaa lisämaksulla jokaista vuokrapäivää kohden. Käytettävissä olevat alennusvaihtoehdot:

 

Reduction 1: 50% reduced excess

Reduction 2: 87.5% reduced excess

Reduction 3: zero excess

Alennettu omavastuu 1 ja 2

Alennetut omavastuut auttavat onnettomuuden sattuessa, varsinkin jos osallisena on kolmas osapuoli. Kaikki vuokra-ajoneuvolle aiheutuneet vahingot sekä kolmannen osapuolen vahingot, jotka ylittävät omavastuun arvon, korvataan.

 

Tärkeää: Omavastuualennukset 1 ja 2 eivät kata renkaiden ja ikkunoiden vaurioita eikä yksittäisen ajoneuvon onnettomuuksien ja/tai hiekkamyrskyjen aiheuttamia vahinkoja.

Alennettu omavastuu 3

Omavastuualennusten 1 ja 2 lisäksi alennus 3 kattaa myös:

 

Ikkunoiden vauriot

Yhden vaurioituneen renkaan

Hiekkamyrskyjen aiheuttamat vauriot

Yksittäisen ajoneuvon onnettomuuksista aiheutuneet vahingot

 

Laiminlyönnistä/ liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kuten ylinopeudesta, alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisesta jne. aiheutuneita vahinkoja ei koskaan korvata.

 

Tärkeää: Omavastuualennusta 3 EI voi verrata eurooppalaisiin ”Full Casco”- tai ”All Risk” -vakuutuksiin, joissa kaikki vahingot korvataan syystä tai henkilökohtaisesta syyllisyydestä riippumatta. Tällaisia vakuutuksia ei sovelleta Namibiassa.

Yksittäisen ajoneuvon onnettomuudet

Kaikki onnettomuudet, joissa ei ole osallisena kolmas osapuoli, katsotaan yksittäisen ajoneuvon onnettomuuksiksi. Ajoneuvon hallinnan menettäminen ja sen jälkeen auton lentäminen katolleen tai puuhun törmäys peruutettaessa ovat esimerkkejä yksittäisen ajoneuvon onnettomuuksista.

Vakuutusyhtiön kattavuus

Vahingot (pois lukien valittu omavastuu) korvataan, jos:

 

Vakuutusyhtiön määritelmän mukainen liikenneonnettomuus

Laiminlyöntiä/ liikenneturvallisuuden vaarantamista ei ole havaittu

Vahinko ei ole poissuljettu, esim. rengasvauriot omavastuualennuksissa 1 tai 2

Liikenneonnettomuus

Sovellettu liikenneonnettomuuden määritelmä on: ajoneuvon onnettomuus, jossa on osallisena toinen ajoneuvo, henkilö/jalankulkija tai eläin.

 

Tärkeää: Omavastuualennukset 1 tai 2 eivät kata onnettomuuksia ilman muiden osapuolten osallistumista, esim. auton lentämistä katolleen hallinnan menettämisen seurauksena – vaikka yrittäisit esim. välttää osumasta tietä ylittävään eläimeen.

Laiminlyönti/ Liikenneturvallisuuden vaarantaminen

Liikenneturvallisuuden vaarantaminen tarkoittaa tässä tapauksessa lain mukaan toimimatta jättämistä tai yleisten määräysten ja käytäntöjen noudattamatta jättämistä. Vakuutusyhtiöt eivät korvaa vahinkoja, jotka johtuvat esim.:

 

Alkoholin/muiden huumavien aineiden vaikutuksen alaisena ajaminen

Ylinopeus

Ajaminen punaista liikennevaloa päin

Ajaminen vedessä (joet, suo, meri), jossa veden pinta on korkeammalla kuin auton akseli

Kytkimen, vaihteiden ja auton moottorin tarkoituksen vastainen käyttö tai muu väärinkäyttö

Muut huolimattomuuden/laiminlyönnin muodot

Poikkeukset

Vakuutusyhtiö ei korvaa seuraavia vahinkoja:

 

Savukkeiden, tulitikkujen ja/tai sytyttimien aiheuttamat vauriot (palaminen)

Katolla tai konepellillä kävelemisestä tai seisomisesta aiheutuneet vauriot

Auton katolleen vierimisestä aiheutuneet vahingot ilman toisen osapuolen osallistumista (sisältyy omavastuualennukseen 3)

Vaurioituneet lasit ja ikkunat (sisältyy omavastuualennukseen 3)

Vaurioituneet renkaat (puhkeamat, vuodot ja/tai poikkeuksellinen käyttö) (yksi rengas omavastuualennuksessa 3)

Veden läpi ajamisesta aiheutuneet vauriot

Hiekkamyrskyjen aiheuttamat vahingot (sisältyy omavastuualennukseen 3)

Henkilökohtaisten tavaroiden vaurioituminen

Kytkimen ja vaihteiston vauriot vääränlaisen käytön vuoksi

Poikkeukset 24 h tuessa ja alennettu omavastuu

Tietyillä alueilla tarjottu 24 h tukipalvelu ei ole voimassa. Näille alueille on usein vaikeampi päästä, ja vuokralaisten poiketessa pääteiltä, hinauskulut jäävät omalle vastuulle. Apu lähetetään tietenkin mahdollisimman pian, mutta se voi kestää tavallista kauemmin.

 

Nämä erityisalueet ovat: Kaokoland (Kunene-lääni) ja Bushmanland Namibiassa, kaikki puistot ja niitä ympäröivät alueet Botswanassa, koko Zimbabwe, Sambia, Mosambik ja Malawi.

Varkaudet

Jos ajoneuvo varastetaan, vain auton omavastuuosuus pidätetään. Vakuutus korvaa omavastuun ylittävät kulut, kunhan laiminlyönti/liikenneturvallisuuden vaarantaminen voidaan poissulkea, ajoneuvo on ollut lukittu ja asiakas voi esittää alkuperäiset auton avaimet.

Rengasvaurio

Renkaiden vähimmäisurasyvyys on 6 mm (vararenkailla 3 mm). Rengasvaurioita ei kateta (yksi rengas vain omavastuualennuksella 3). Rikkoutuneet tai muuten vaurioituneet renkaat voidaan joko korjata tai vaihtaa uusiin. Vaurioituneen renkaan hinta määräytyy sen urasyvyyden mukaan. Myös vaihdetun renkaan kustannukset otetaan huomioon kokonaisvauriokustannuksia laskettaessa.

Hiekkamyrskyt

Hiekkamyrskyn sattuessa pysäytä auto välittömästi ja yritä etsiä väliaikainen suoja. Jos tämä ei ole lainkaan mahdollista, jatka ajamista erittäin alhaisella nopeudella. Vakuutus ei korvaa hiekkamyrskyn aiheuttamia vahinkoja (vain omavastuualennuksella 3). Hiekkamyrskyjä esiintyy enimmäkseen rannikolla ja itätuulen tapauksessa.

Poliisiraportti

Vahingonkorvauksen saamiseksi vakuutusyhtiöltä, on hankittava poliisilta kattava raportti. Aina on myös suositeltua ottaa kuvia jos mahdollista.

Hinauskustannukset

Mihin tahansa tapaturmaan liittyvät hinauskulut ovat aina vuokralaisen vastuulla.

Korvausvaatimusten käsittelymaksu

Vakuutuskorvaukseen tai mahdollisiin vahingonkorvauksiin liittyvät hallinnolliset kulut, joita kutsutaan korvauskäsittelykuluiksi, ovat vuokralaisen vastuulla.

'Oman' vakuutuksen kattavuus

Joidenkin (matka)vakuutusyhtiöiden kanssa on mahdollista saada lisävakuutus vuokra-ajoneuvojen vahinkojen varalta, joita autovuokraamon perustason vakuutus ei kata. Myös jotkut luottokorttiyhtiöt tarjoavat näitä lisävakuutuksia. Jos haluat hyödyntää näitä, suosittelemme ilmoittamaan asiasta ja järjestämään asian etukäteen.

Lisätietoa

Lisätietoa saat myös tutustumalla vakuutussopimukseen sekä autovuokraamon toimittamiin ehtoihin.

 

Tärkeää: viittaus vakuutusyhtiön käyttämään liikenneonnettomuuden määritelmään, huomioiden myös laiminlyönnit/liikenneturvallisuuden vaarantamisen ja poikkeukset.

Koe namibian kauneus omatoimimatkoillamme – varaa heti!